Wynagrodzenie

Zakres świadczonych usług prawnych, terminy i warunki ich wykonywania określa umowa zawarta z Klientem.

Wynagrodzenie jest ustalane z góry indywidualenie z każdym klientem i uzależnione jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu pracy adwokata, a także wartości przedmiotu sporu.

wynagrodzenie jednostkowe za prowadzenie sprawy (ustalane każdorazowo dla całego zlecenia)

wynagrodzenie godzinowe (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu pracy nad zleceniem)

wynagrodzenie ryczałtowe (stała, miesięczna stawka przy obsłudze prawnej niezależna od czasu i zakresu pracy wykonanej dla Klienta)

wynagrodzenie z premią za sukces tzw. success fee (dotyczy tylko poszczególnych typów spraw, z których jeden z elementów wynagrodzenia może być uzależniony od wyniku sprawy)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Skontaktuj się

facebook linkedin googleplus
2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.kopec-pychynska.pl